Hôtel Ibis Chambéry
100 rue Eugène Ducretet 73000 Chambéry