Monsieur FUJI SUSHI
41 Rue Saint-Dizier 54000 Nancy